گالری تصاویر
پیوندها

گواهی تأمین هزینه والدین

طریقه تأیید گواهی مبنی بر تأمین هزینه والدین در ایران

افرادي که درايران تآمين هزينه زندگي والدين يا خواهر و برادر خود را بعهده دارند و عملآ به آنان کمک و مساعدت مي نمايند، چنانچه نياز به گواهي جهت ارائه به مقامات آلماني را دارند، لازم است بشرح زير اقدام نمايند

الف - فرد يا خانواده اي که درايران کمک هزينه را دريافت مي کند، مي بايست در يکي از دفاتراسنادرسمي حاضرشده و متن اقرارنامه اي مبني بر دريافت کمک مالي ازسوي فرزند، خواهر ويا برادر را تنظيم نمايند

ب - اين متن بايستي توسط يکي از دفاتر اسنادرسمي تاييد شده و مهر و امضاء مزبور توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران در ايران تاييد گردد

ج - متن اقرارنامه توسط مترجم رسمي به زبان آلماني ترجمه و به تاييد اداره فني دادگستري و اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه واقع در تهران - خيابان امام خميني - جنب موزه پست - تلفن شماره 3211 برسد

د - اين مدارک توسط فردي مطمئن ويا پست سفارشي دو قبضه براي شخص مورد نظر درآلمان ارسال گردد
ه - مدارک فوق پس از تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران درخارج از کشور به مقامات آلماني ارائه گردد

چنانچه هزينه درمان و هرگونه پرداختي ديگري نيز در ايران داشته باشند، مي بايست مراتب توسط بيمارستان، پزشک معالج و ... تاييد و توسط سازمان نظام پزشکي تاييد امضاء شده و پس از ترجمه به تاييد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه برسد و متعاقبآ مراحل فوق الذکر انجام گردد
ضمنآ مستند قانوني کمک به والدين، ماده 1195 قانون مدني ايران (درالزام به انفاق) مي باشد، ماده 1200 قانون مدني ايران، نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران